Regulamin sklepu

NA CO SIĘ UMAWIAMY?

Nazywam się Kasia Pycka i jestem właścicielką Sklepu internetowego Sklep na łączach, w którym właśnie robisz zakupy (dalej: Sklep).

W Sklepie możesz kupić treści cyfrowe w formie m.in. e-booków, kursów, webinarów, które będę dalej w tym dokumencie nazywać Produktami.

Aby korzystać ze Sklepu musisz posiadać dostęp do internetu oraz sprzętu i oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron internetowych wraz z obsługą odtwarzania plików w formatach pdf.

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące Twoich zakupów, a w szczególności te najbardziej interesujące – dotyczące dostarczenia Produktu, zwrotów i reklamacji.

Na mojej stronie internetowej (www.terapianalaczach.pl) możesz też korzystać z treści udostępnianych nieodpłatnie (takich jak formularz kontaktowy, newsletter, blog, komentowanie wpisów na blogu).

Zasady korzystania z tych treści znajdziesz w odrębnym dokumencie dostępnym tutaj: Regulamin strony
Dodatkowo, możesz umówić się na konsultacje. Zasady dotyczące konsultacji znajdziesz w odrębnym dokumencie dostępnym tutaj: Regulamin świadczenia usług

SPIS TREŚCI:

I. Kto zawiera Umowę?
II. Jak zamówisz, opłacisz i otrzymasz Produkt?
III. Jak możesz zrezygnować z zakupu?
IV. Jak możesz złożyć reklamację?
V. W jaki sposób możesz korzystać z Produktów i ze Sklepu?
VI. Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

I. Kto zawiera Umowę?

 1. Za każdym razem, kiedy kupujesz Produkt w moim Sklepie, zawierasz ze mną umowę, na podstawie, której dostarczam Ci ten Produkt (dalej: Umowa). Umowę zawieramy w języku polskim.
 2. Jedną stroną Umowy jesteś Ty (czyli Kupujący), a drugą ja (czyli Sprzedawca), tj.:
  Katarzyna Pycka
  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EASY Katarzyna Pycka
  adres: ul.Bluszczowa 15/17
  20-224 Lublin,
  NIP: 9462727244,
  REGON: 524947308,
  dane kontaktowe:
  e-mail: biuro@terapianalaczach.pl,
  telefon: 451 003 089.
 3. Jeśli chcesz zrobić zakupy w moim sklepie musisz:
  a) mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat; w innym wypadku Umowę musi zawrzeć Twój opiekun prawny,
  b) mieszkać w Polsce – jeżeli mieszkasz w innym kraju skontaktuj się ze mną e-mailowo (biuro@terapianalaczach.pl) zanim kupisz Produkt w Sklepie.

II. Jak zamówisz, opłacisz i otrzymasz Produkt?

 1. Jeśli chcesz złożyć zamówienie w Sklepie powinieneś:
  a) dodać wybrane Produkty do koszyka,
  b) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  c) podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania (dane obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*)),
  d) potwierdzić, że wiesz na co się umawiamy (akceptujesz zasady współpracy opisane w tym dokumencie) oraz że znasz zasady przetwarzania Twoich danych osobowych (zaznacz odpowiednie pole).
 2. Przed złożeniem zamówienia musisz wyrazić zgodę na dostarczenie Ci zamówionego Produktu zaraz po zaksięgowaniu płatności. W tym celu zaznacz odpowiednie pole. Pamiętaj, że w rezultacie stracisz prawo do rezygnacji z zakupu.
 3. Po otrzymaniu Twojego zamówienia wyślę do Ciebie e-maila z potwierdzeniem, że zostało ono przyjęte. W momencie, kiedy dostaniesz tę wiadomość zostanie zawarta między nami Umowa.
 4. Produkty wyślę na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia, kiedy otrzymam Twoją płatność.
 5. Za złożone zamówienie możesz zapłacić:
  a) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 6. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, zaznacz w formularzu zamówienia odpowiednią opcję. Fakturę otrzymasz w formie elektronicznej na adres e-mail, który podałeś w formularzu zamówienia.
 7. W opisie każdego Produktu znajdziesz informację o:
  a) okresie, przez jaki możesz korzystać z Produktu,
  b) wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania z Produktu (m.in. w jakim formacie będzie on dostarczany).

III. Jak możesz zrezygnować z zakupu?

 1. Za wyjątkiem sytuacji, o której przeczytasz poniżej w pkt. 15, możesz zrezygnować z każdego zakupu dokonanego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od momentu otrzymania przez Ciebie wiadomości o przyjęciu zamówienia.
 2. O swojej decyzji o rezygnacji powinieneś poinformować mnie, przesyłając jednoznaczne oświadczenie (np. „rezygnuję z zakupu Produktu”). Oświadczenie możesz przesłać e-mailem (biuro@terapianalaczach.pl). Nie musisz uzasadniać swojej decyzji.
 3. Jeżeli w czasie składania zamówienia poinformujesz mnie, że zgadzasz się, abym dostarczył Ci Produkt przed upływem 14 dni (zaznaczysz odpowiednie pole), utracisz prawo do rezygnacji z zakupu. Zostaniesz o tym poinformowany w wiadomości o przyjęciu zamówienia.

IV. Jak możesz złożyć reklamację?

 1. Zgodnie z przepisami, jako Sprzedawca mam obowiązek dostarczenia Ci Produktów zgodnych z Umową.
 2. Jestem odpowiedzialna tylko za te braki zgodności Produktu z Umową, które istniały w chwili jego dostarczenia i ujawniły się w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili.
 3. Nie będę też ponosić odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, jeżeli:
  a) Twoje środowisko cyfrowe nie spełnia wymagań technicznych, o których poinformowałem Cię przed zawarciem Umowy (we wstępie tego dokumentu lub w opisie danego Produktu w Sklepie) albo
  b) nie będziesz ze mną współpracować, aby ustalić czy brak zgodności Produktu z Umową wynika z cech Twojego środowiska cyfrowego. Ważne, abyś współpracował ze mną w rozsądnym zakresie. Możesz to robić przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Ciebie środków technicznych.
 4. W razie niezgodności Produktu z Umową możesz skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Poniżej wskażę Ci jedynie ogólne informacje o Twoich uprawnieniach wynikających z ww. przepisów.
 5. Jeżeli uznasz, że zakupiony Produkt jest niezgodny z Umową możesz złożyć reklamację i wskazać jedno z żądań opisanych poniżej w pkt. 21 i 22.
 6. W pierwszej kolejności w ramach reklamacji możesz zażądać, abym doprowadziła Produkt do zgodności z Umową. Mogę nie zgodzić się na Twoje żądanie tylko, jeżeli jego spełnienie byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku, gdy zaistnieje jedna z poniższych sytuacji:
  a) doprowadzenie przeze mnie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, o czym powiadomiłem Cię w odpowiedzi na złożoną reklamację;
  b) nie doprowadziłam Produktów do zgodności z Umową zgodnie z Twoją reklamacją;
  c) brak zgodności Produktów z Umową występuje nadal, mimo że próbowałam doprowadzić je do zgodności z Umową;
  d) brak zgodności Produktów z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia Twoją rezygnację z zakupu bez konieczności uprzedniego wzywania mnie do doprowadzenia Produktów do zgodności z Umową;
  e) poinformuję Cię, że nie doprowadzę Produktów do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.
 8. Reklamację możesz przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@terapianalaczach.pl).
 9. Jeżeli składasz reklamację, zamieść w jej treści poniższe dane, które pozwolą na jej sprawne rozpatrzenie:
  a) imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail,
  b) opis dotyczący problemu z Produktem oraz kiedy ten problem się pojawił,
  c) czego oczekujesz w związku z reklamacją.
 10. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, poproszę Cię o jej uzupełnienie.
 11. Złożoną przez Ciebie reklamację rozpatrzę w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia.
 12. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu, możesz skorzystać m.in. z:
  a) mediacji prowadzonej przez właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
  b) pomocy właściwego miejscowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – w zależności od miejsca Twojego zamieszkania,
  d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 13. Opisane w niniejszym rozdziale IV zasady obowiązują jedynie, gdy dokonujesz zakupu, jako:
  a) Konsument, czyli osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
  b) Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, czyli osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, ale Umowa, na podstawie której nabywa Produkt nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgodnie z danymi w CEIDG.
 14. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą (prowadzisz działalność gospodarczą), zasady opisane w rozdziale IV nie mają zastosowania. W takim przypadku możesz powoływać się na przepisy dotyczące rękojmi wskazane w Kodeksie cywilnym.

V. W jaki sposób możesz korzystać z Produktów i ze Sklepu?

 1. Pamiętaj, że wszelkie treści oraz Produkty, które udostępniam w Sklepie są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią moją własność intelektualną i podlegają ochronie prawnej.
 2. W chwili dostarczenia Produktu udzielam Ci Licencji czyli uprawnienia do korzystania z tego Produktu na całym świecie na zasadzie niewyłącznej (mogę to uprawnienie udzielić też innym osobom i podmiotom) i bez prawa do jej przenoszenia (nie możesz tego uprawnienia udzielić innym osobom ani podmiotom).
 3. Licencja jest ważna przez czas trwania udzielonego Ci, zgodnie z Umową, dostępu do Produktu.
 4. W ramach udzielonej Licencji możesz:
  a) korzystać z Produktu jedynie na własne potrzeby,
  b) odtwarzać Produkt lub wybrane treści na swoim urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie),
  c) zapisać Produkt lub wybrane treści dowolną techniką cyfrową, np. na własnym dysku twardym,
  d) wydrukować wybrane treści na własne potrzeby.
 5. W ramach udzielonej Licencji nie możesz:
  a) udostępniać Produktu lub jego części osobom trzecim,
  b) publikować Produktu lub jego części, niezależnie od formy publikacji,
  c) kopiować, powielać, rozpowszechniać Produktu lub jego części na potrzeby inne, niż własny użytek,
  d) tworzyć na podstawie Produktu lub jego części innych produktów, które następnie będziesz sprzedawać dalej.
 6. Nie możesz korzystać ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub tym dokumentem, a w szczególności, nie możesz:
  a) dokonywać prób uzyskania dostępu do zasobów nieprzeznaczonych dla Ciebie,
  b) publikować komentarzy niezgodnych z prawem, obraźliwych, nawołujących do nienawiści, rasistowskich, naruszających prawa autorskie itp.

VI. Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane przeze mnie w Polityce Prywatności. Jest to odrębny dokument, z którym możesz zapoznać się pod adresem Polityka prywatności.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu możesz mi zgłaszać na adres e-mail (firma@terapianalaczach.pl).
 3. Zawarta przez nas Umowa podlega przepisom prawa polskiego.

Dokument w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia: 01.07.2023 rok.

Do góry
Kliknij i zadzwoń